משרד ראשי: חוצות היוצר 14 אשקלון, סניפים: Berlin, Shanghai, New York מען דואר: ת.ד: 507 אשקלון 7858303 טל: 08-8512277 פקס: 08-6643020 מייל: israel.professionals@gmail.com

ביטוח

/ביטוח
ביטוח2018-11-06T12:33:28+02:00

"יבוא מקצועי ישיר" מבטחת כל עיסקה באופן מלא, אין יוצאים מהכלל.

דהיינו: גם אם לדוגמא אונית השינוע טבעה בים חלילה – כספכם מובטח ומאובטח. הביטוח שאנו מבצעים לכל יבוא ארצה חל מרגע יציאת המכונה או המכולה את שערי המפעל המייצר ועד לרגע הגעתה לאתר הלקוח ומיקומה שם לרבות מכולות שלמוצרים וכדומה.

פירוט:

כל עוד שהמכונה או המוצר לא עזבו את שערי המפעל הם נמצאים באחריות המפעל המייצר, נציג מחברתנו יהיה נוכח במפעל עצמו בשלב "ההמכלה" (השלב בו המכונה או המוצר מועמסים למכולה) בכדי לוודא שהמכונה או המוצרים תקינים ושלמים טרם הכנסתם למכולה.

לאחר מכן תועמס המכולה על משאית תקנית אשר לה נהג מורשה בהתאם לסוג ההובלה ובעל ביטוח מתאים ותקף ומרגע זה ואילך המכונה או המוצר מבוטחים באופן מלא ורציף על ידינו עד להגעתם אל הלקוח באתרו, לרבות בשלב פריקתה בנמל המוצא, בשלב העמסתה על האוניה, בשלב פריקתה בנמל הבית בישראל, בשלב העמסתה על המשאית בנמל בישראל והובלתה עד לאתר הלקוח ומסירתה לידיו.

בישראל תועמס המכונה או המכולה עם המוצר על משאית עם מנוף תקני לפי הצורך ועם נהג בעל רישיון וביטוח מתאים בנוכחות איש המקצוע שלחברתנו.