משרד ראשי: חוצות היוצר 14 אשקלון, סניפים: Berlin, Shanghai, New York מען דואר: ת.ד: 507 אשקלון 7858303 טל: 08-8512277 פקס: 08-6643020 מייל: israel.professionals@gmail.com

אחריות

/אחריות
אחריות2018-11-06T12:34:12+02:00

"יבוא מקצועי ישירמעניקה לכל מכונה / מוצר אשר יובא על ידה ארצה אחריות מלאה ללא אותיות קטנות.

 כל מכונה / קו ייצור / מוצר שאנו מייבאים ארצה עבור לקוחותינו חייבת קודם כל לרכוש את אמוננו המקצועי ורק לאחר מכן תמסר  ללקוחותינו תחת מעטה הגנה של אחריות מלאה ללא יוצא מן הכלל וללא אותיות קטנות. אחריות זו כוללת כל אביזר או מערכת עזר המיובאת יחד עם המכונה הראשית / ציוד / מוצר .

במידה ולשיקול דעתנו המקצועית איכות המכונה / קו הייצור / המוצר אינו באיכות מספקת וברמה מאפשרת הכללתו באחריות מלאה וכוללת אזי אנו לא נייבא אותו ארצה כלל יהא מחירו אשר יהא.

בכדי לוודא את איכות המכונות / המוצרים המיובאים על ידינו ארצה, אנו בודקים בכל שנה באופן שגרתי את המפעלים השונים בעולם לרבות בסין שבה כידוע מיוצרות היום רוב מכונות הייצור התעשייתיות הנמכרות בעולם בכדי לוודא כי: המכונות מיוצרות על ידם באיכות ראויה וטובה, בעלי תקינה מקובלת,  בעלי יכולת ייצור איכותית הלכה למעשה ולא רק בתאוריה, שהמכונה או קו הייצור או המוצר הספציפי מתוכנן באופן כזה שבו אין לדעתנו המקצועית צפי לבלאי חריג ו/או לתקלות חמורות בעתיד וכדומה.

רק לאחר בדיקות מעמיקות של שיטות היצור במפעל,  של שיטות הפיתוח ההנדסיות בשלב תכנון המכונה או המוצר, של שיטות בדיקות האיכות במפעל, של עצם קיום מחלקת ביקורת איכות בנפרד ממחלקת ההנדסה והיצור וכו' אנו מאשרים את המפעל ככשיר שתוצרתו סבירה.

הליך זה הינו ההליך הראשי בבואנו במגע עם מפעל מסוים ואינו מבטל את הליך הבדיקה הספציפי המבוצע לכל מכונה ומכונה טרם הגעתה ארצה ואינו תלוי בו.

לדוגמה: לאחר הזמנת המכונה / קו ייצור / מוצר ספציפי, יקבל המפעל מקדמה בלבד כפי שסוכם עמו קודם לכן, המפעל יבנה את המכונה / הקו / המוצר, בתום הליך הבניה תורכב המכונה בשטח המפעל, מהנדס המפעל הראשי יבצע בדיקות ראשונות לתקינות ולעמידה בהגדרות הייצור כפי שנמסר לו מאתנו, לאחר אישורו בכתב כי המכונה עומדת בכל היעדים שהוצבו למפעל, יגיע איש המקצוע שלנו אל המפעל עצמו ויבצע הפעלת המכונה / קו הייצור / המוצר בעצמו, ולאחר אישורינו בכתב תושלם הרכישה והמכונה תשלח ארצה.