משרד ראשי: חוצות היוצר 14 אשקלון, סניפים: Berlin, Shanghai, New York מען דואר: ת.ד: 507 אשקלון 7858303 טל: 08-8512277 פקס: 08-6643020 מייל: israel.professionals@gmail.com

אבטחת איכות

/אבטחת איכות
אבטחת איכות2018-11-04T18:15:37+02:00

כל מפעל בעולם ממנו אנו מייבאים מכונות או מוצר אחר נבדק על-ידינו טרם ההתקשרות עמו בתחומים רבים, כגון:
עבודת ייצור מקצועית על-פי שרטוטים תקניים.
שימוש במתכות מתאימות בהגדרה לייצור המכונה.
קיום מערך הנדסת ייצור ותכנון המנחה את אולם היצור.
קיום מערך ביקורת איכות הנדסית כנהוג בעולם.
שימוש בחלקים ואביזרים תקניים המוכרים בעולם.
שימוש באבירים חשמליים תקניים מחברות אירופאיות ידועות.

לאחר שהמפעל המייצר עמד בבדיקות בהצלחה הוא מקבל רשימת דרישות לסטדרטים של אכויות ותקנים הדרושים בכדי לייצר עבורינו מכונות. ללא עמידה בסטנדרטים אלו – המפעל לא ייצר עבורינו כלל.

בגמר ייצור המכונה/קו יצור/מוצר, לא תשלח המכונה מיד ארצה אלא תורכב במפעל הייצור עצמו, לשם יגיע בעל המקצוע המתאים מחברתנו בכדי להפעילה ולייצר בה שם הלכה למעשה, רק לאחר שהמכונה או הקו או המוצר נמצא בבדיקה זו תקין ואיכותי ועומד בדרישות שהוצבו על-ידינו בפני המפעל המייצר תועבר המכונה לאריזה ולהכנתה למשלוח.